Samhandelsbetingelser:

Bestilling af varer:

Varer kan bestilles hos leatherique.dk via mail
info@leatherique.dk eller på telefon 25 65 90 70, eller i vores internetforretning. Betaling i shoppen kan foretages via diverse internationale kreditkort som Master- og Visacard via vores sikrede PayPal gateway, der naturligvis også kan bruges, hvis du i forvejen har PayPal konto. Dankort og eDankort kan ligeledes anvendes. Endelig kan der betales ved indsættelse af det skyldige beløb på Danske Bank konto 3430-34 31 351 412.

Priser/levering/forsendelse:

Ved køb af produkter hos leatherique.dk er leatherique.dk´s salgs- & leveringsbetingelser gældende.

leatherique.dk´s priser fremgår af seneste prisliste. De anførte priser er ab sælgers lager og excl. forsendelsesomkostninger. leatherique.dk fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra vores leverandører er forsinkede. Leveringstid er normalt 2-5 hverdage.
Forsendelse sker senest indenfor 24 timer efter bestilling (gælder kun varer på lager), og foretages med Post Danmark. Ved forsendelse afsendes e-mail til køber med T&T nummer til sporing af pakken. Varer kan også afhentes i butikken efter aftale, ved kontant betaling eller med Dankort. Forsendelser forsikres, til de når køber.

Betalingsbetingelser:

Alle leverancer sker mod kontant betaling, medmindre kreditaftale er indgået.
Ved forsinket betaling er leatherique.dk berettiget til at debitere rente 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betalingen sker.

Ejendomsforbehold:

Det leverede forbliver leatherique.dk´s ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

Reklamation:

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles leatherique.dk snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 14 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Reklamation over fejl og mangler, som køberen burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal altid afgives inden 14 dage efter modtagelsen. leatherique.dk fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader, som påføres køberen/trediemand ved eventuelle fejl på det leverede

Returret:

Returnering af varer som ønskes krediteret, skal ske inden 14 dage i ubeskadiget original emballage.
Ved kreditering opkræves ikke et administrationsgebyr. Fragt og evt. ekspeditionsgebyr krediteres ligeledes.
Hvis ikke alt er intakt, eller de 14 dages returret er overskredet, kan vi ikke påtage os at kreditere varen. Køberen betaler selv for returfragt.

Returnering skal ske til:

Leatherique of Denmark
Strandlystvej 7
3600 Frederikssund

Køberen bedes vedlægge følgende oplysninger med returvarer:
-Ordre/Faktura kopi
-Årsag til returnering
-Bankoplysninger (reg.nr. og kontonr.) såfremt køberen vil have pengene tilbage.
 

Garanti:

leatherique.dk yder tilfredsheds garanti. Hvis ikke produktet lever op til det lovede, kan det fulde beløb krediteres, såfremt varen er anvendt som foreskrevet, og resterne heraf (som minimum 3/4 af det oprindelige indhold) er returneret.
Det vil fremgå af faktura på købstidspunktet, om der ydes speciel leverandørgaranti.<BR>
Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter garantiens udløb, kan leatherique.dk ikke gøres ansvarlig for dette.
Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret brug.

Ansvarsbegrænsning og forbehold:

I det omfang leatherique.dk er ansvarlig over for køberen, er leatherique.dk´s ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.
leatherique.dk påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. Medfølgende manualer til leatherique.dk´s produkter kan forekomme på engelsk, og køber kan ikke rette krav mod leatherique.dk om, at disse skal være på dansk. Vejledninger til de fleste produkter kan hentes via hjemmesiden.

Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.

Om EU´s nye Persondataforordning:

Vi opbevarer oplysninger om dit navn, mail, mobilnr og adresse. Vi bruger kun oplysningerne i forbindelse med drift af vores webshop. Oplysningerne opbevares i en ordre/kunde-database, som kun webshop administratorer har adgang til. Når du opretter en ordre i webshoppen, bekræfter du samtidig, at vi må opbevare ovennævnte oplysninger. Vi opbevarer dine kunde-/ordreoplysninger i indeværende regnskabsår + 5 år p.gr.a regnskabsmæssige lovkrav om dette. Hvis du ønsker, at vi sletter dine oplysninger, skal du skrive til vores mail info@leatherique.dk.